Corridors heeft een methode ontwikkeld welke ervoor zorgt dat projecten zullen slagen en naar verwachting zullen verlopen. Een belangrijke factor is het beschikbaar hebben van de juiste professional met kennis, kunde en aantoonbare ervaring. Corridors toetst professionals op vele onderdelen en eigenschappen.

Corridors selecteert professionals die de meeste relevante ervaring en waarde in kan brengen en daarmee de slagingskans en kwaliteit van het project optimaal maakt.