Corridors Connecting Plans Method

In de afgelopen dertig jaar werkte  Léon Nijhof als accountant, controller en financieel directeur bij ondernemingen van diverse omvang in binnen- en buitenland. Financiering van businessplannen  als onderdeel van waardecreatie zijn hem altijd blijven fascineren. Te meer vanuit de constatering dat financiering vaak een te grote drempel in de realisatie blijkt.   download documentatie

De pragmatisch flexibele schil als bouwsteen voor waardecreatie

Corridors is niet de geestelijk vader van bovengenoemde inzichten. Wij richten ons primair op de implementatie. Hiervoor beschikken wij over toepassingen en voorbeelden gebaseerd op bovengenoemde principes .   download documentatie

Internationalisatie

Op basis van uitgebreide ervaring met het internationale zakenleven, heeft Corridors BV vanuit een financiële competentie een netwerk gebouwd, wat aangevuld met professionals uit andere disciplines uitstekend in staat is om uw onderneming waarde te laten creëren door middel van internationalisatie.   download documentatie

Financieringkostencheck (vraag een login voor een benchmark)

Allereerst is het belangrijk om een idee te krijgen van mogelijkheden tot kostenbesparing. Als u inlogt op onze website vindt u een simpel rekenmodel waarmee u binnen enkele minuten uw kosten kunt benchmarken.

Woningwet

De Corridors Connecting Plans Method is in een toepassing specifiek gericht op de doelstelling van de Woningwet -een toekomstbestendige organisatie- gebruikmakend van wat al bestaat binnen de sector uitgewerkt. Dit vanuit de visie dat het om een veranderingstraject gaat. Ervaringsdeskundigen uit de sector, die de methode omarmen, staan ter beschikking om implementatie van de Woningwet op basis hiervan te realiseren.

Deze deskundigen vanuit de sector hebben ook de beschikking over fundamenten vanuit andere sectoren c.q. best-practices (bijvoorbeeld voor eisen aan bestuurders en raden van toezicht vanuit de Financiële sector of ketensamenwerking).

Bij de ontwikkeling van dit maatwerk is uitgebreid geput uit ervaringen binnen en buiten de sector.

Een tweegesprek tussen Léon Nijhof en Hans Klein Breteler download documentatie

Ronde Tafel 15 maart 2016: Denken in rendement bij Woningcorporaties download documentatie

Een dashboard helpt de leden van de RvC en RvT

Bestuursaansprakelijkheid is een actueel onderwerp dat, naast goed toezicht houden, dicht bij de leden van de Raad van Toezicht ligt. Voor NV´s en BV´s zijn er duidelijke regels voor bestuur en toezicht. Voor stichtingen en verenigingen was dat nog niet altijd het geval ……….   download documentatie

Gestapeld financieren

Uit de media is de afgelopen periode nadrukkelijk de tendens naar gestapeld financieren naar voren gekomen. Enerzijds doordat banken zich terugtrekken, anderzijds doordat met behulp van technologische ontwikkelingen oplossingen zijn ontstaan, welke prima alternatieven voor een bank kunnen zijn.   download documentatie

Leningen private partijen

Natuurlijk kijkt een ondernemer vreemd op wanneer een bank aangeeft de ter beschikking gestelde faciliteiten te willen afbouwen. Ook de bank heeft recht op zijn eigen strategische keuzes, maar het bezorgt de ondernemer mogelijkerwijs wel wat kopzorgen.   download documentatie

Ketenfinanciering

Financieringsvraagstukken halen regelmatig de publiciteit. Ondanks de grote inspanningen die ze vergen van organisaties leiden onderhandelingen op dit gebied vaak tot teleurstellingen, zelfs wanneer de plannen goed zijn onderbouwd en de competenties voor uitvoering aanwezig zijn.   download documentatie

Ketensamenwerking

Aanbestedingen zijn oorspronkelijk ontstaan om de marktwerking te stimuleren. Dat hiermee ook een probleem werd voortgezet in de vorm van verliezen door calculatiekosten voor degene die de opdracht niet krijgt, is inmiddels genoegzaam bekend.   download documentatie

Beheersing doorlooptijd en kosten IT-projecten

Voordat een ICT-project is gestart, is vaak de basis voor het mislukken hiervan reeds gelegd. Meerdere redenen zijn aan te wijzen, waaronder het niet inzetten van de beschikbare kennis en middelen bij de calculatie van kosten en planning van de doorlooptijd. Door de inzet van benaderingen als functiepunten vindt er een grondige doorrekening plaats en is men beter in staat de complexiteit van het project te begrijpen en dus het juiste team te selecteren. Bij de beslissers die minder affiniteit hebben met de problematiek mondt angst voor mislukken regelmatig uit in het selecteren van de bekende naam. Dit gebeurt in het bijzonder vanwege het afbreukrisico voor de eigen positie mocht het project niet slagen.   download documentatie

Samenwerking Corridors - jellow

Met jellow is Corridors een samenwerking overeengekomen. Hierdoor beschikt Corridors over gekwalificeerde, multidisciplinaire professionals, die de Corridors Connecting Plans Method© omarmen. De adviseurs zijn hierop geselecteerd en het bestaande netwerk van Corridors heeft naar keuze de mogelijkheid ook via jellow vindbaar te zijn.

Samenwerking Corridors - KIT

Grensoverschrijdende expansie komt in vele vormen en maten voor. Voor de meeste bedrijven een feitelijk onderdeel van de dagelijkse operatie. Maar uit onderzoek blijkt dat de balans niet altijd positief is. Cultuurverschillen alsook het ontbreken van een gedegen financiële aanvliegroute zijn daar in veel gevallen debet aan. download documentatie

CCPM-tool

Een belangrijke oorzaak van het feit dat veel financiers aangesproken moeten worden om uiteindelijk tot een financiering te komen, wordt veroorzaakt door matige ondersteuning van het proces van informatievoorziening. Oog voor het  verschil in uitgangspositie en ervaring tussen onderneming en financier heeft ons ertoe gebracht een gebruikersvriendelijke ICT-toepassing te ontwikkelen. Geen onhandelbare, uitgebreide toepassing, maar een pragmatisch instrument gericht op het ondersteunen van effectief persoonlijk contact.