Transformeren bestaande businessmodellen

De snelheid waarmee businessmodellen achterhaald blijken zorgt bij veel ondernemingen voor hoofdbrekens. De struisvogelpolitiek van ontkenning dat ook het eigen businessmodel aan verandering onderhevig is, heeft zo hier en daar desastreuze gevolgen gehad.

De nieuwe situatie biedt ook kansen!

Oriëntatie

Door transparantie, technologische ontwikkelingen en het excelleren in het leggen van verbindingen, hebben nieuwkomers niet de last van een bestaande infrastructuur. Het balanceren tussen meegaan ten koste van het bestaande of het verdedigen van de huidige positie leidt tot continuïteitsvragen.

Belemmeringen
  • De onzekerheden voor de toekomst en de historische ballast maken veel organisaties apathisch. De technologie is veelal beschikbaar, maar de mens bepaalt het tempo.
  • Nederlandse bedrijven hebben een kleine thuisbasis en onze taal wordt weinig gesproken in de wereld. Zonder een internationalisatiestrategie en kennis van vreemde talen zijn, deze schaalnadelen nauwelijks te compenseren.
Oplossing
  • Kostenreductie: Het is realistisch te accepteren dat werkplekken zullen verdwijnen. Tegenhouden betekent een continuïteitsrisico en dat overstijgt individuele belangen). Wat rest is een zorgvuldige begeleiding met respect voor de situatie, het blijft uiteraard ingrijpend voor hen die het treft. Goed leiderschap, waar nodig met gerichte ondersteuning, is beslissend.
  • Opbrengsteffecten: Voor meerdere sectoren speelt dat een wereldwijde uitrol veel eerder van toepassing is door de huidige technologische mogelijkheden. Het is belangrijk dat opschalingscenario’s in het businessplan zijn uitgewerkt. Doorlopende innovatie zorgt voor een verdedigbare positie.
  • Welzijnsverhoging: De moderne technologie faciliteert het toepassen van ideeën als “Arbeidsmarkt: Verhoog arbeidsvreugde door mobiliteit”, “Welke specifieke (zorg) behoefte is er” en “Zet de liquiditeit daar in de keten waar het maximaal waarde toevoegt”,... Hier maakt de technologie mogelijk waar men in het verleden slechts van kon dromen.