Randvoorwaarden voor technologie

Oriëntatie

Natuurlijk moeten de juiste omstandigheden worden gecreëerd om de technologie te laten functioneren. Dit heeft effect op vraagstukken op het gebied van leiderschap, beveiliging en de wens tot privacy.

Belemmeringen
  • De transformatie kan niet echt gelijke tred houden met de technologische ontwikkelingen. Voor leiderschap geldt de beperking van geconditioneerd gedrag en de risico’s van vernieuwing zonder fundament. Voor beveiliging (van toegang en ook informatie) geldt, dat het moeilijk blijkt misbruik te voorkomen. Privacygevoeligheid leidt tot een keuze tussen een gevoel van vrijheid de noodzaak tot beheersing van ongewenste maatschappelijke risico’s.
Oplossing
  • Vanuit de dienstverlening kunnen wij behulpzaam zijn bij vragen betreffende de beveiligingsaspecten met behulp van de inzet van zelfstandige professionals. Bij specifieke leiderschapsvragen en privacygevoeligheid in relatie tot IT projectmanagement is voor ons geen rol weggelegd.