Productie en IT

In zijn boek De Derde Industriële Revolutie behandelt Jeremy Rifkin de transformatie van economie en samenleving die ontstaat door een steeds grotere verwevenheid van productie en IT. Kleinere productieseries, gebaseerd op specifieke klantspecificatie worden door deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.

Oriëntatie

Ontwikkelingen in wat men noemt de Smart Industry gaan razendsnel. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van zowel productiemethoden als fundamentele wijzigingen in het business model.

Belemmeringen
  • De mix van vrees om de concurrentie te wijs te maken en een gebrek aan zicht op ontwikkelingen elders werkt teleurstellingen in de hand.
  • Men realiseert zich te weinig dat efficiënt samenwerken een kwaliteit van een organisatie is. Tevens gunt men zich niet de tijd om zich (internationaal) te oriënteren.
Oplossing
  • Deze vorm van navelstaren kan men beperken door een extern deskundige te informeren en te gebruiken om initiatieven te toetsen.
  • Natuurlijk hoort hier een fundament bij in de vorm van geformaliseerde afspraken over wat men wel niet openbaar deelt.