Team

Kennis is een commodity, met wat vaardigheden heeft men een mooi profiel, echter het functioneren van het team bepaalt de mate van succes.
De erkenning dat de kwaliteit van het team het verschil kan maken, is een belangrijk uitgangspunt in de Corridors Connecting Plans Method©. Staat een onderneming voor een trendbreuk, dan is vooral het team een belangrijke succesfactor.
Onze methode stelt vanuit een nulmeting de fit van het team met de strategie vast. In geval van een afwijking, bekijken we welke middelen voorhanden zijn om dit bij te sturen door training, coaching en eventueel tijdelijke toevoeging van externe vaardigheden. Alles is er op gericht om het huidige team voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Oriëntatie

Bij een trendbreuk kunnen aanvullende elementen op het gebied van de personeelsbezetting de strategie helpen realiseren. Deze elementen lopen uiteen van persoonlijke ontwikkeling tot teambuilding. Tijdelijke ondersteuning in de vorm van externe bemensing zorgt voor de benodigde capaciteit in uren en vaardigheden mochten deze laatste te specifiek zijn om intern aan te houden.

Belemmeringen
  • Sommige mensen vinden het kijken naar zichzelf en het functioneren van het team lastig. Vrees voor mogelijke ongewenste consequenties is vaak een drempel. Voordelen, zoals persoonlijke ontwikkeling sneeuwen daardoor onder.
Oplossing
  • Organisaties met goede teams opereren beter, sneller en slimmer. Deze regel geldt eens te meer wanneer een onderneming substantieel andere activiteiten gaat ontplooien.
  • Realiteitszin zorgt ervoor te accepteren dat angst en aarzeling voor kunnen komen. Hiermee wordt rekening gehouden door een zorgvuldige benadering gestoeld op persoonlijke ontwikkeling. Uitgangspunt is continuering en versterking van de bestaande organisatie.
  • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Beslissing

Het team moet effectief zijn in de situatie voor en na de trendbreuk. Het doel is dus een toekomstbestendige organisatie te creëren met een team dat in beide gevallen optimaal functioneert. Of dat via vaste of flexibele dienstverbanden gebeurt, wordt bepaald door marktomstandigheden en de voorkeuren van de organisatie.

Belemmeringen
  • Vaak ontbreken de financiële middelen en de omvang om een specialist vast in dienst te nemen. Een dergelijke specialist heeft in de organisatie wellicht niet eens een volledige dagtaak op zijn competentiegebied. Het is moeilijk om talent op die manier vast aan de organisatie te binden.
Oplossing
  • Een flexibele schil met een netwerk van professionals die externe vaardigheden kunnen inbrengen biedt de kwaliteit en de flexibiliteit om het team, al dan niet tijdelijk, aan te vullen.
  • Dit model legt de basis voor flexibele en verantwoorde groei van de organisatie.
  • De vaardigheden van externe specialisten zijn op deze manier aanvullende bouwstenen voor waardecreatie die men verkrijgt door verbindingen te leggen of gebruik te maken van een bestaand netwerk zoals Corridors biedt.
  • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Actie

Onze methode stelt vanuit een nulmeting de fit van het team met de strategie vast. In geval van een afwijking, bekijken we welke middelen voorhanden zijn om dit bij te sturen door training, coaching en eventueel tijdelijke toevoeging van externe vaardigheden. Alles is er op gericht om het huidige team voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Belemmeringen
  • De onderneming zal wellicht in de toekomst geconfronteerd worden met mensen die het team gaan verlaten. Schaalgrootte en de mate waarin het mogelijk is om te anticiperen zijn elementen die successieplanning beïnvloeden. Hoe kleiner de organisatie hoe hoger de noodzaak goede overdracht te borgen wat soms als een administratieve last wordt ervaren.
Oplossing
Oriëntatie
Toelichting op de oplossing

Beschikbaar netwerk
Het bouwen van een netwerk vergt veel inspanningen. Toegang tot een bestaand netwerk, waarbij voort geborduurd kan worden op bestaande relaties geeft een belangrijk tijdsvoordeel en verhoogt tevens de slagingskans.

Corridors BV stelt haar netwerk graag ter beschikking aan klanten zodat zij daar, indien nodig, externe vaardigheden kunnen vinden.

Vakgebied : De benodigde vakgebieden en sectoren zijn afgedekt.
Partner : jellow en de bijbehorende structuur.

Beslissing
Toelichting op de oplossing

Beschikbaar netwerk
Het bouwen van een netwerk vergt veel inspanningen. Toegang tot een bestaand netwerk, waarbij voort geborduurd kan worden op bestaande relaties geeft een belangrijk tijdsvoordeel en verhoogt tevens de slagingskans.

Corridors BV stelt haar netwerk graag ter beschikking aan klanten zodat zij daar, indien nodig, externe vaardigheden kunnen vinden.

Vakgebied : De benodigde vakgebieden en sectoren zijn afgedekt.
Partner : jellow en de bijbehorende structuur.

Actie
Toelichting op de oplossing

Beschikbaar netwerk
Het bouwen van een netwerk vergt veel inspanningen. Toegang tot een bestaand netwerk, waarbij voort geborduurd kan worden op bestaande relaties geeft een belangrijk tijdsvoordeel en verhoogt tevens de slagingskans.

Corridors BV stelt haar netwerk graag ter beschikking aan klanten zodat zij daar, indien nodig, externe vaardigheden kunnen vinden.

Vakgebied : De benodigde vakgebieden en sectoren zijn afgedekt.
Partner : jellow en de bijbehorende structuur.