FD woensdag 30 maart 2016: VNO-NCW: Overheid moet meer inzetten op export

De volgende zinsnede van Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, stond in het FD van woensdag 30 maart 2016 :

Daarnaast zal een publiek-private stuurgroep de komende maanden een plan uitwerken voor NL Trade and Investment, een 'geoliede en goed werkende netwerkorganisatie waarin publieke en private handelsbevorderende partijen samenwerken onder één naam en één logo

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW fd.

Wat Corridors betreft bestaat dit netwerk al en hoeft u niet te wachten om van deze kracht gebruik te maken.
Voor de dienst internationalisatie werkt Corridors samen met:

  • jellow
  • KIT

Samenwerking Corridors - jellow
Met jellow is Corridors een samenwerking overeengekomen. Hierdoor beschikt Corridors over gekwalificeerde, multidisciplinaire professionals, die de Corridors Connecting Plans Method© omarmen. De adviseurs zijn hierop geselecteerd en het bestaande netwerk van Corridors heeft naar keuze de mogelijkheid ook via jellow vindbaar te zijn.

Samenwerking Corridors - KIT
Grensoverschrijdende expansie komt in vele vormen en maten voor. Voor de meeste bedrijven een feitelijk onderdeel van de dagelijkse operatie, maar uit onderzoek blijkt dat de balans niet altijd positief is. Cultuurverschillen alsook het ontbreken van een gedegen financiële aanvliegroute zijn daar in veel gevallen debet aan. ( Extra informatie Corridors - KIT [pdf] )

Ook de genoemde publiek private samenwerkingen functioneren al om het bestaande aanbod aan het MKB te presenteren. Zo heeft in Oost – Nederland de samenwerking tussen  RVO – KIT –Corridors geresulteerd in een concreet voorstel voor de regio. De reactie van de samenwerkende industriële kringen was: “Op dit moment ligt de focus voornamelijk bij grensoverschrijdende samenwerking (dus Duitsland, waarbij nadruk ligt op taal en onderwijs), uitdagingen in de Achterhoek (participatiewet etc.) en lokale issues”. De insteek van de samenwerkende partijen  is, dat een passend, vraaggestuurd aanbod beschikbaar is bij gebleken interesse.

Vanuit Frankrijk heeft Corridors de vraag gekregen om mee te werken aan het volgende onderwerp: “Samen bouwen tussen Frankrijk, België en Nederland op het gebied van toerisme, cultuur en business-to-business”. Het betreft een initiatief dat zich over meerdere jaren gaat uitstrekken en dus in continuïteit voorziet. De Nederlandse en Franse overheid (nationaal en gemeentelijk), multinationals (meerdere) en overige stakeholders (onderwijs, toerisme en creatieve industrie) hebben hun interesse om te ondersteunen kenbaar gemaakt. Voor het moment gaan wij bij de planning uit van de realisatie van een eerste event inclusief opvolging in Noord Frankrijk in september 2016. De opvolging is ook naar onze ervaring een achilleshiel zoals de heer de Boer in het artikel terecht opmerkt.

Dit initiatief is vanuit Frankrijk opgestart en heeft dus zelfs in aanvulling op het artikel internationale publiek-private samenwerking als doel.

Corridors ijvert sinds jaren voor meer internationalisatie (in het MKB zou internationalisatie slechts bij 8% van de ondernemingen aan de orde zijn). Het punt wat de heer de Boer maakt is dan ook valide. Vanuit de actualiteit brengen wij het samenwerkingsverband van Corridors en haar partners op deze wijze nog eens onder de aandacht.

Voor meer achtergrond met betrekking tot de initiatiefnemer zie het profiel van Léon Nijhof

 

Wilt u meer weten over wat er allemaal mogelijk is    Maak een afspraak