Senior Industry en IT Professional

Breed georiënteerd professional met 37 jaar ervaring in diverse rollen binnen de R&D, Engineering, Productie en Onderhoud en de zakelijke dienstverlening van IT en organisatieadviezen aan industriële klanten.

De rollen varieerden van uitvoerende tot specialist en leidinggevende op vaste en tijdelijke basis in lokale en globale organisatieonderdelen. De werkzaamheden omvatten product en procesontwikkeling, lijnfuncties, projectmanagement, business development, veranderingsmanagement van de organisatie en dienstenportfolio management.

De laatste 5 jaar van zijn dienstverband was Tom verantwoordelijk voor de ontwikkeling van advies en realisatie van diensten rondom informatievoorziening in een productieomgeving, Data Analytics (Big Data) en Industrie 4.0 (Smart Factory, Internet of Things, Factory of the Future en nog vele andere buzz-words die hiervoor gebruikt worden).

Internationale ervaring: Alle continenten met uitzondering van Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland

Ervaringscasussen
Change management in productieomgeving

Na invoering van een nieuw IT system door de logistiek manager ter ondersteuning van orderplanning, productie, magazijn en verladingsprocessen teneinde de communicatie tussen deze groepen te verbeteren blijkt dat de bedrijfsvoering zodanig stagneert dat de resultaten onder druk komen te staan. De betrokken uitvoerende medewerkers zijn onvoldoende/niet betrokken bij de consequenties van de invoering op hun werkwijze.

De rol van Tom was het vastleggen van de vernieuwde werkwijze in nauw overleg met de leidinggevenden van de betrokken afdelingen en afstemming met de bedrijfsleiding.

De volgende stap was voor de betrokken werknemers de voordelen van de herziene werkwijze voor hun werkzaamheden zichtbaar te maken.

Aan de hand van de belangrijkste use cases zijn de vernieuwde werkprocessen met de uitvoerenden ‘nagespeeld’. In het spel werden de uitvoerende rollen gerouleerd tussen afdelingsmensen. Hierdoor zagen zij wat de consequenties van ‘fouten’ zijn voor de collega’s.

Na ca 6 weken liepen de processen storingsvrij, gingen de mensen meedenken en kwamen ze met verbeteringsvoorstellen die in een aantal gevallen werden ingevoerd. Hiermee nam de motivatie verder toe en zag je zelfsturende teams ontstaan.   

Business case voor invoering uniforme It-oplossingen in productie onderneming (8 locaties)

De opdrachtgever kwam er tijdens de invoering van een nieuw ERP achter dat de investering alleen zijn toegevoegde waarde zou hebben wanneer een integrale gestandaardiseerde informatieve uitwisseling plaats zou vinden met de 8 productiebedrijven (België, Frankrijk en Spanje). Aangezien deze bedrijven historisch gezien verschillende werkwijzen en business processen hadden werd vastgesteld dat alleen door het herzien van de complete IT infrastructuur voor deze productieomgevingen het beoogde doel bereikt kon worden.

Door het kiezen voor een universeel business proces model voor productie en dit per bedrijf in de vorm van een workshop te toetsen is in een periode van 2 weken een gezamenlijk business procesmodel tot stand gekomen. Dit model kon dienen voor de verdere uitwerking van de belangrijkste eisen die gesteld werden aan de mogelijkheden die de oplossing moest bieden om de afzonderlijk productiedoelen te kunnen bereiken. Daarna volgden de belangrijkste eisen die aan een IT systeem gesteld worden om de vereiste businessprocessen en doelen te kunnen ondersteunen.

De verantwoordelijke managers hebben zich gecommitteerd aan de aanvullende ‘benefits’ die behaald konden worden bij het invoeren van de geïntegreerde oplossing

Tevens is de aanvullende investering die per bedrijf gedaan moest worden geschat.

Met deze twee gegevens in de hand en een tijdpad voor de realisatie is het mogelijk de business case op te stellen en te toetsen of deze voldoet aan de investeringscriteria. Door dit model modulair op te bouwen zijn verschillende scenario’s doorgerekend en is uiteindelijk gekozen voor een ‘gelijktijdige’ invoering voor alle bedrijven. De invoering is echter gefaseerde voor de vereist functionalist over alle bedrijven heen.