Senior Finance Professional

Breed georiënteerde financieel professional met ervaring in diverse rollen binnen multinationals, MKB en de publieke sector. Dit vanuit leidinggevende en stafrollen op vaste en op interim basis. Groeiscenario's, herstructurering, financieringsvraagstukken en business modellering zijn zo wat kennis- en ervaringsgebieden. De werkzaamheden lopen uiteen van kritisch meekijken, een haalbaarheidsbeoordeling, het vinden van een investeerder, tot het adviseren op het gebied van risico’s in het plan en de eventuele blinde vlekken van de (teams van) mensen, die het plan verder uitvoeren.


Internationale ervaring : België, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië, Slowakije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Referenties
Brugfunctie tussen Grontmij France en Grontmij NV

Rol Léon Nijhof : Interim manager

Bij aanvang van een cyclus voor de jaarafsluiting leverde de combinatie van een veelheid van lopende onderwerpen en een complexe consolidatie van meerdere juridische entiteiten in Frankrijk de Group Controller en het corporate finance team de nodige uitdagingen en knelpunten op. In het bijzonder mogelijke effecten en vertraging in het proces van een jaarafsluiting kan een beursgenoteerde onderneming, als destijds Grontmij NV, zich gezien de gestelde reporting deadlines niet permitteren. Voorafgaand aan de beslissing een meertalige finance interim manager in te zetten waren er de nodige misverstanden en miscommunicaties tussen de werkmaatschappij en het corporate team. Gezien de internationale ervaring vooral in Frankrijk in combinatie met de vereiste finance vaardigheden werd Léon Nijhof RA gevraagd hierbij te assisteren en een brug te vormen tussen beide teams.

Onderdeel van de problematiek was het arbeidsintensieve proces om aanvullende vragen en verzoeken van het hoofdkantoor snel en adequaat te kunnen beantwoorden, waarbij men lokaal geregeld andere prioriteiten leek te hebben.

Als interim manager was Léon Nijhof RA de liaison met het hoofdkantoor en kreeg hij de positie om hands-on te zorgen dat de maandelijkse rapportages op tijd zouden zijn. Hierbij werd nauw samengewerkt met het Franse team, in het bijzonder de CFO van Grontmij France en het corporate finance team. Ongelukkige bijkomstigheden waren het verloop en het ziekteverzuim van sleutelfiguren binnen het Franse finance team in een turbulente lokale omgeving.

De reporting deadlines zijn gerespecteerd en aanvullende informatie is naar behoren ter beschikking gesteld. Dit door commitment aan de opdracht(gevers) en rustig te blijven onder drukke en soms hectische omstandigheden.

De Group Controller is mede door deze interventie (een interim manager als katalysator tussen de beide teams) in staat geweest de interculturele relaties en het closing proces sterk te verbeteren.

Frank Jonk Group Controller Grontmij NV : “Natuurlijk hebben wij goed nagedacht over deze oplossing, inclusief de afweging van kosten en baten. Uiteindelijk is het zeker de inzet waard geweest.”

Herstructurering Financiële afdeling voor een multinational in Frankrijk

Rol Léon Nijhof : Interim manager (liaison naar Europees Hoofdkantoor Dematic in Frankfurt).

De periodieke afsluiting van Dematic Europa werd beïnvloed door de Franse Financiële afdeling. Hoewel de bedragen voor de Europese consolidatie niet significant waren, wilde management verbetering van het proces van de afsluiting en de betrouwbaarheid van de rapportages.

Als gevolg van het gebrek aan continuïteit in de bezetting, was er te weinig lokale kennis van het ERP systeem en de controller wilde dit compenseren door de inzet van Excel. De grote foutkans bij de handmatige bewerkingen in combinatie met te weinig zelfcontrole, bleken de voornaamste oorzaken te zijn van het niet voldoen aan de interne eisen.

Aangezien het ERP systeem binnen de onderneming wereldwijd wordt toegepast, werd bij andere landen navraag gedaan over de bestaande processen, de procedures en hoe deze in het ERP systeem te gebruiken. Door screening van de data in het systeem, correctie van de relevante fouten en het opnieuw implementeren van beschikbare infrastructuur is de situatie opgelost.

Tegelijkertijd is de afdeling versterkt met een proactieve finance manager.

Jessica Schwarz CFO Dematic Europe: “Gezien onze ERP-infrastructuur kunnen de gestelde deadlines, hoewel strak, gehaald worden mits men goed gebruik maakt van de ter beschikking gestelde ICT-oplossingen. Heel belangrijk is parate kennis en een kwalitatief goede bezetting van de afdeling. Grappig genoeg vonden wij een Nederlander om ons in Frankrijk te helpen. Hij bezit het profiel van : “ervaren, hands-on en niet bang zich ook te verdiepen in de details”. De vervolgens geworven finance manager bouwt goed verder op dit fundament en wij zijn blij met het resultaat van de opdracht”.

Verkoop aan Private Equity, terugtrekken uit Duitsland en vervolgens internationaal uitbouwen van
Nedac Sorbo BV

Rol Léon Nijhof : CFO Nedac Sorbo BV

Nedac Sorbo verkeerde rond 2000 in een oncomfortabele positie doordat de externe opvolging van de oprichter minder goed was geslaagd. Een strategische heroriëntatie leidde tot de conclusie dat verkoop van het familiebedrijf Nedac Sorbo BV aan private equity de organisatie het best toekomstbestendig kon maken. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat de Duitse tak afgesplitst moest worden.

De carve-out geschiedde en vervolgens werd in samenwerking met de investeerder een turn-around doorgevoerd. Dit was in het bijzonder nodig om de cashflow weer op orde te brengen.

Hierdoor werd een situatie gecreëerd waarin een groeistrategie weer verantwoord was. Dat had tot gevolg dat kleinere acquisities in België en Nederland mogelijk waren. Het resulteerde in een hogere bezettingsgraad van het logistieke apparaat. Met de acquisitiestrategie werd dan ook waarde gecreëerd.

Geografische uitbreiding kwam vervolgens aan de orde en werd gerealiseerd door een acquisitie in de UK.

Patrick Kalverboer, destijds investment manager nu Managing Partner van H2 Equity Partners : “Dit is een goed voorbeeld van hoe ik met het management team wens samen te werken om geïdentificeerd verbeterpotentieel te realiseren”.

Verkoop via distributeur

Rol Léon Nijhof : CFO Nedac Sorbo BV

In de Franse markt had Sara Lee ontdekt dat er ruimte bij haar klanten was voor een aanvullende categorie. Bijkomend voordeel voor Sara Lee was een hogere dekking van de kosten van haar commerciële organisatie.

Sara Lee en Nedac Sorbo zijn een samenwerking aangegaan om dit verbeteringspotentieel te ontginnen.

Benno Duetz CEO SC Johnson Bama Duitsland : “Bij onze gezamenlijke werkgever Sara Lee hebben wij elkaar leren kennen. Periodiek hebben wij elkaar van wederzijdse ontwikkelingen op de hoogte gesteld. Toen wij een initiatief op de Franse markt bespraken, bleek samenwerking met Nedac Sorbo BV een goede optie. Uitgangspunt bij contractonderhandelingen was dan ook doorlopend : “Hoe zorgen wij ervoor dat het ook gaat werken"? Met Léon Nijhof hebben wij het raamwerk voor de samenwerking opgesteld, welke vervolgens door de beide organisaties gedurende de samenwerking goed is uitgevoerd”.

Integratie van de Franse dochter

Rol Léon Nijhof : Lid integratieteam als Financial Controller

Door de aankoop van een Franse onderneming verdrievoudigde de omzet van Sara Lee Processed Meat in Europa. Gedurende het proces tot aankoop was bij delen van de target de misvatting ontstaan, dat het om een louter financiële deelneming zou gaan. Dit had repercussies voor bijvoorbeeld initiatieven voor cross-selling vanuit andere landen.

Bij de verdeling van taken binnen het integratieteam kreeg Léon Nijhof de opdracht de rapportages te stroomlijnen, de management control processen te harmoniseren en best-practices vanuit de target te identificeren. Dit in een omgeving waar de CFO van de target kort na aankoop het bedrijf verliet.

Doordat de verworven dochter een subconsolidatie van meer dan 20 juridische entiteiten met grote geografische spreiding verdeeld over drie divisies betrof, is dit een arbeidsintensief proces geweest. In nauwe samenwerking met een lokale internal auditor is gerealiseerd, dat kort na de overname aan de rapportage vereisten van Sara Lee Meat Europe kon worden voldaan. Dit verbeterde de focus op cash en de generatie daarvan aanmerkelijk.

Erik Dijkstra Sara Lee Processed Meat Manager Business Control : "Van deze basis hebben wij daarna goed gebruik kunnen maken bij het verder besturen van de organisatie".

Financieringsvraag Sociale onderneming

Rol Léon Nijhof : Adviseur Zone3

Zone3 is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. Groei van de activiteiten in combinatie met verslapte aandacht voor het beheer van werkkapitaal zorgden voor een liquiditeitskrapte. Het bestuur had een plan bij de Raad van Toezicht voorgedragen voor oplossing van deze problematiek.

De opdracht aan Léon Nijhof was om het plan te toetsen en indien noodzakelijk te adviseren bij het verkrijgen van een financiering.

Om rust te verkrijgen binnen de organisatie is Léon Nijhof tegelijkertijd met de analyse van het plan gestart met het zoeken naar iemand in zijn netwerk die vanuit een sociale gedachte bereid was als vangnet te dienen. Dit om bij het management de ruimte te creëren om de goede keuzes te maken.

Analyse van het plan is vooral gebaseerd op het zich grondig verdiepen in de problematiek om vervolgens het management de juiste keuzes te laten maken. Dit resulteerde in inzichten waarin alternatieven voor het bestaande plan duidelijk werden.

Anton Spaans Interim-controller Zone3: “Léon heeft de situatie bij Zone3 eerst uitvoerig geanalyseerd middels een gedetailleerd model waardoor hij tot een duidelijke probleemstelling wist te komen. Léon is tijdens deze samenwerking een deskundige en professionele adviseur gebleken die ook nog eens in verschillende vakgebieden inzetbaar is. Door zijn ruime ervaring weet hij dan ook absoluut een meerwaarde te zijn”.