Senior Agricultural Specialist

Internationaal ervaren specialist, die oorspronkelijk varkenshouder was. Harry heeft succesvol een carrière-switch gemaakt naar consultancy in de Agro Food sector. Momenteel voornamelijk werkzaam in de Chinees- Nederlandse context, waar Harry verbindingen legt tussen clusters van ondernemingen met een hoog groeipotentieel in deze sector.

Als gevolg hiervan zijn turn-key projecten in de varkenshouderij gerealiseerd waar zowel Chinese als Nederlandse partners samengewerkt hebben. Projecten als: Kennisoverdracht, verplaatsen van productie van en naar Europa, verhoging toegepaste kennis bij de boeren, transformatie van businessmodellen en integratie van technologische ontwikkelingen zijn uitgevoerd voor zowel multinationals als MKB-ondernemingen.

Interculturele empathie om een vertrouwensrelatie te creëren met Chinese ondernemers is de basis gebleken voor meerdere partnerovereenkomsten.

Internationale ervaring: België, China, Filippijnen, Oekraïne, Rusland en Zuid Korea .

Ervaringscasussen
Bouw van turn-key varkensstallen in China

Rol Harry Neulen: Aandrijver

Uitgenodigd door Chinese ondernemers om hun bedrijfsactiviteiten uit te bouwen, zijn projecten lokaal in China gerealiseerd.

Vanaf het begin was de marsroute duidelijk. Een netwerk van lokale ondernemingen moest gevormd worden teneinde continuïteit van het Businessmodel te zekeren. Dit gebeurt met toepassing van een duidelijke risicomanagement strategie. Voordat een partner deel uit kan maken van het netwerk, moet de kwaliteit geborgd zijn. De kritieke onderdelen van de samenwerking zijn natuurlijk uitvoerig getest.

Dit heeft geresulteerd in een solide basis voor groei het de leiding is overgedragen aan lokaal management.

De uitvoering is een best-practice gebleken bij het bouwen van een netwerk van partners op grote geografische afstand.

Consultancy op het gebied van Health/Safety/Environment onderwerpen

Rol Harry Neulen: Consultant voor multinationals zowel als MKB

Meerdere projecten zijn uitgevoerd waarbij rekening gehouden moest worden met ontwikkelingen in de maatschappelijke- en consumenten omgeving als ook de leverancierskant (voeding, additieven en investeringen).

Met veel begrip voor de Agro Food wereld, is de subtiele balans tussen rentabiliteit en gedragsverandering onderdeel geweest van de aanpak.

Transformatie van Businessmodel

Rol Harry Neulen: Verandermanager

In een omgeving die aan snelle wijziging onderhevig is zoals momenteel in China, is aanpassingsvermogen aan de lokale omstandigheden een kritische succesfactor.

De multinational is zich ervan bewust geweest, dat het bestaande Businessmodel (via dealers) niet duurzaam was.

De noodzaak tot transformatie werd erkend en aangezien dit tijdig gebeurde, kon de situatie gemanaged worden.

Harry was onderdeel van het team. Dit team voerde deze transformatie uit in China, wat geresulteerd heeft in een nieuw, winstgevend Businessmodel.

Varkenshouder

Rol Harry Neulen: Ondernemer

Eigenaar varkenshouderij.

Opgegroeid in een familie van varkenshouders, was het moment aangebroken voor een strategische richting bepaling. Zou de onderneming uitgebreid, of verkocht worden? Uiteindelijk is voor verkoop gekozen. Natuurlijk zijn diverse afwegingen en emoties onderdeel geweest van deze beslissing. 

Deze ervaringen zijn veelvuldig gedeeld in vergelijkbare situaties waar andere ondernemers voor gelijkluidende vraagstukken stonden.