Finance, pays special attention to individuals, teams and their behavior.
Receptive for the impact of ICT-developments, which are designed to serve.
Intercultural empathy to construct a trust relation.
Knows the added value of diversity. Dedicated to value creation and internationally mobile.
Groei van uw onderneming is sterk gerelateerd aan het hebben van een goed team en een dito plan. Realisatie hiervan vindt plaats door bouwstenen als (een flexibele schil van) kennis en competenties, de juiste financiële middelen (investeerders, banken, en overige) en mogelijke partners in te zetten. Start vindt plaats bij de planontwikkeling en vervolgens bij de uitvoering. De vormen waarin dit kan worden uitgevoerd zijn divers. Focus op autonome groei, acquisities, strategische allianties, distributeurs, nationaal of internationaal, ...
De Corridors dienstverlening ondersteunt business development initiatieven (ook ICT-gerelateerd) bij het maken van een pragmatisch plan en de realisatie daarvan. Voor nadere uitleg is onder diensten (Financiering, Internationalisatie en IT – projecten) de context geschetst en zijn onder documenten en middelen een aantal instrumenten nader beschreven.